Kodeks etyczny

Dążymy do nawiązania relacji opartej na zaufaniu i szacunku.

Poufność

Tłumacze traktują wszystkie informacje uzyskane podczas tłumaczenia jako poufne. Informacje będą udostępniane innym pracownikom i usługodawcom wyłącznie na zasadzie „potrzeby wiedzy” w zakresie dozwolonym przez prawo.

Dokładność

Przekazywanie treści i ducha informacji – tłumacze przekazują wiadomość w sposób dokładny i wierny, biorąc pod uwagę różnice językowe oraz przekazując ton i ducha oryginalnej wiadomości. Co więcej, dokładają wszelkich starań, aby klient zrozumiał przekazane mu pytania, instrukcje i inne informacje.

Kompletność

Przekazywanie wszystkiego, co zostało powiedziane - tłumacze ustni muszą interpretować wszystko, co zostało powiedziane przez wszystkie osoby w interakcji, bez pomijania, dodawania, streszczania lub zmieniania czegokolwiek. 

Postawa neutralna wobec tłumaczonych treści

Zadaniem tłumacza jest ułatwienie komunikacji. Tłumacze ustni nie ponoszą odpowiedzialności za to, co mówią osoby, dla których tłumaczą.

Samostanowienie klienta

Klient może poprosić tłumacza o opinię. W takim przypadku tłumacz może podać lub powtórzyć informacje, które pomogą klientowi w podjęciu własnej decyzji. Tłumacz nie będzie miał wpływu na opinię klientów, mówiąc im, jakie działania należy podjąć.

Stosunek do klientów

Nasi tłumacze dążą do budowania relacji opartej na zaufaniu i szacunku. Są dyskretni i bezstronni wobec klienta, jego pytań, obaw i potrzeb. Traktują każdego klienta równo, z godnością i szacunkiem, bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, narodowość, przekonania polityczne czy wybór stylu życia.