Weryfikacja i korekta tłumaczeń

Bezbłędna i dokładna treść

Ze względu na fakt, że większość tłumaczeń wykonywana jest przez ludzi, zawsze istnieje pewne ryzyko popełnienia błędu, czy to przypadkowego, czy wywołanego presją czasu. Weryfikacja i korekta mają za zadanie zredukować to ryzyko do absolutnego minimum, a tym samym utrzymać jakość tłumaczeń na najwyższym poziomie. Korekta jest podstawowym etapem tłumaczenia i jest niezwykle przydatną zaletą korzystania z usług naszej firmy tłumaczeniowej. Upewniamy się, że Twoje dokumenty są wolne od błędów ortograficznych, gramatycznych i składniowych przed opublikowaniem lub pójściem do druku. 

Nasi wewnętrzni i niezależni korektorzy dokładnie sprawdzają przetłumaczony materiał pod kątem semantycznym i gramatycznym, zapewniając jednocześnie właściwe podejście kulturowe dla Państwa grupy docelowej. Muszą również upewnić się, że dokument ma sens w języku, na który został przetłumaczony. Aby to zrobić, potrzebują głębokiej świadomości niuansów oryginalnego tekstu. Weryfikator dokładnie sprawdzi dokument pod kątem wielu czynników, w tym: układu, spójności stylu i prezentacji, pominięć w typografii oraz czy jest on zgodny z wytycznymi Państwa firmy.

Posiadając certyfikat ISO 9001, zapewniamy nienaganną, wysoką jakość usług, która zapewnia pełną precyzję i bezbłędną gramatykę.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z nami.