Kodeks postępowania i klauzula poufności

Bezpieczeństwo i wysokie normy etyczne

Kodeks postępowania:
 • PAB Centrum Lokalizacji i Tłumaczeń przestrzega wysokich standardów etycznych i zawodowych.
 • Tłumacze ustni muszą przestrzegać standardów poufnej komunikacji.
 • Tłumacz ustny powinien mówić w pierwszej osobie, nie zmieniając, nie pomijając ani nie zmieniając niczego, co mówi klient.
 • Jeżeli tłumacz nie czuje się w pełni zdolny do pełnego wykonania usługi, musi natychmiast poinformować o tym wszystkie obecne strony, a jeśli rozwiązanie tego problemu jest niemożliwe, zobligowany jest do natychmiastowego wycofania się z sesji. W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić PAB - Centrum Lokalizacji i Tłumaczeń w celu zorganizowania dla Klienta osoby z większym doświadczeniem w danej dziedzinie.
 • Tłumacz nie powinien w żaden sposób wyrażać swojej opinii, reakcji lub osądu w odniesieniu do przedmiotu sprawy.
 • Tłumacze ustni nie powinni dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, kolor skóry, pochodzenie etniczne, sytuację finansową, stan zdrowia (w tym status HIV), niepełnosprawność, religię, narodowość lub przynależność do jakiejkolwiek grupy politycznej, lub społecznej.
 • W przypadku tłumaczeń ustnych sądowych tłumacz nie będzie świadczył usług w żadnej sprawie, w której jest on potencjalnym świadkiem, współpracownikiem, przyjacielem lub krewnym strony wnoszącej sprzeciw, chyba że organ powołujący zezwoli na szczególny wyjątek z ważnej przyczyny. Tłumacz nie może również wykonywać swojej pracy w żadnej sprawie, w której ma interes finansowy lub inny.
 • Tłumacz nie powinien podawać klientowi swojego numeru telefonu ani numeru innej firmy. Wszelki kontakt między klientem a naszymi tłumaczami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Centrum Tłumaczeń PAB.
Klauzula poufności:

Ochrona Państwa dokumentów i informacji ma dla nas ogromne znaczenie, a nasze przepisy bezpieczeństwa są kluczem do sposobu, w jaki pracujemy.

 • Tylko odpowiednie osoby mają dostęp do Państwa dokumentów i informacji.
 • Wszyscy pracownicy podlegają kontroli i są związani umowami o zachowaniu poufności.
 • Nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami ds. bezpieczeństwa i organów ścigania.
 • Umowy o zachowaniu poufności są sporządzane dla wrażliwych projektów, takich jak przejęcia i przetargi.
 • Wszystkie dane są udostępniane i przechowywane zgodnie ze standardami ochrony danych.
 • Nasze standardy dotyczące zachowania poufności są stale weryfikowane i aktualizowane przez nasz zespół ds. zarządzania projektami i relacji z klientami.